Műszaki ellenőrzés

Építkezni szeretne? Családi háza felépítéséhez alkalmazzon építési műszaki ellenőrt! Az építési műszaki ellenőr az építtető (megbízó) képviselője, feladata külön jogszabályba foglaltak szerint elsősorban az építtető (megbízó) érdekeinek, igényeinek képviselete, akaratának érvényesítése.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a műszaki ellenőr alkalmazása abban az esetben is megtérül, ha nem óriási beruházásról van szó, hanem családi ház, nyaraló felépítéséről. Ideális esetben a műszaki ellenőr mozzanatról mozzanatra végigkíséri az építkezés folyamatát, és időben kiszűri a kivitelező által elkövetett szabálytalanságokat a munka minősége, a számlázott összegek és a felhasznált alapanyagok tekintetében.

A műszaki ellenőr alkalmazásának előnyei

Akár milliókat takaríthat meg!

A professzionális műszaki ellenőrzéssel temérdek pénzt és időt takaríthatunk meg Önnek az egyébként is költséges építkezés során! Ha a műszaki ellenőrzés díját összevetjük az esetleges hibás megoldások, pótmunkálatok és értékvesztés költségeivel, hamar kiderül, hogy a lehető legjobb döntés, ha műszaki ellenőrre bízza az érdekeinek védelmét.

A műszaki ellenőr az Ön érdekeit tartja szem előtt

A műszaki ellenőr az Ön teljes jogkörrel rendelkező megbízottjaként vesz részt az építési folyamatban, és képviseli Önt az építési vállalkozó, valamint annak alvállalkozói felé. Fontos tudnia, hogy a felelős műszaki vezető ezzel szemben a kivitelező embere, aki minden esetben az építésvezető (vagyis a vállalkozó) érdekeit képviseli, nem pedig az Önét!

Ellenőrzi a tervdokumentációt, betartatja a szerződési feltételeket

Ideális esetben már a tervezési fázisban célszerű bevonni a műszaki ellenőrt, hogy a tervdokumentáció értelmezésében is segíteni tudja Önt. Emellett gondoskodik róla, hogy minden folyamat a tervdokumentáció szerint haladjon, a megfelelő anyagokkal és technológiával történjen, a kivitelező ne számlázzon ki több anyagot a végén, mint amennyi ténylegesen felhasználásra került, és a vonatkozó előírások is betartásra kerüljenek az építkezés során.

Váratlan költségekkel sem kell számolnia

A tervek általában nem tartalmazzák az ingatlan felépítéséhez szükséges minden részletet, ezért a szerződés és a vállalt ár alapjául hiányos információhalmaz szolgál. Az anyagi befektetést igénylő részletekre gyakran az építkezés során derül fény, ahogyan a menet közbeni változások sem előre kiszámíthatóak. Ezek jellemzően felülírják a vállalt árat, az építkezési folyamat pedig az építtető számára átláthatatlan lesz, aki eredeti költségeinek többszörösét veszítheti el a pótmunkák díjai miatt. A műszaki ellenőr jelenléte viszont garantálja az építkezési fázisok átláthatóságát, és hogy még a váratlan helyzetek megoldása is az építtető érdekei szerint történjen.

A műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető

Sokan összekeverik a műszaki ellenőrt a felelős műszaki vezetővel. A tévedés fő oka az lehet, hogy mindketten az építőiparban dolgozó minőségfenntartó és minőségbiztosító szakemberek, és a kivitelező munkáját ellenőrzik. A feladatköreik között feszülő lényeges ellentét abban ragadható meg, hogy más oldal érdekeit képviselik.

A műszaki ellenőr az építtető vagy beruházó érdekeit képviseli, ezért vele is köt szerződést. A megbízás alapja a kivitelező munkájának felügyelete és vizsgálata, vagyis az elvégzett építési feladatok minőségének, szakszerűségének értékelése. A műszaki ellenőr feladatköréhez tartozik annak megítélése, hogy a kivitelező reális áron dolgozik-e, és az építtető ezzel kapcsolatos tájékoztatása. Mivel az épület minőségének és az ár viszonyának meghatározásakor a felhasznált és beépített alapanyagok vizsgálata is mérvadó, ez is a műszaki ellenőr felelőssége csakúgy, mint annak felülbírálása, hogy az építkezés megfelel-e a terveknek, a hatályos előírásoknak és engedélyeknek.

A felelős műszaki vezető ezzel szemben a kivitelező által kötelezően alkalmazandó szakember. Fő feladata az építkezési engedélyeknek, szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő, szakszerűen lebonyolított és minőségi kivitelezés biztosítása, így a kivitelezőt utólag nem vonhatják felelősségre. A felelős műszaki vezetőnek ismernie kell a konkrét építkezési munkára vonatkozó jogszabályokat, munka-, környezet-, tűz-, természet-, műemlékvédelmi, közegészségügyi és kötelező hatósági előírásokat, és ellenőriznie kell ezek betartását.

Szerepkörébe tartozik az építőipari kivitelezési munkafolyamatok szakszerű megszervezése, és amennyiben megbízást kap a kivitelezőtől, az építési napló vezetése is rá hárul. Feladatkörébe tartozik még a minőségi követelmények betartatása, a talajmechanikai, a minőségi vizsgálatok és a mintavételek elvégzése. Ezen kívül gyakran koordinátori szerepet is betölt: meghatározza és levezényeli a sürgős beavatkozást igénylő építési műszaki feladatokat.

Milyen esetekben kötelező alkalmazni műszaki ellenőrt?

Az építtetőt jogszabály kötelezi műszaki ellenőr megbízására, ha:

 • a kivitelezési tevékenység több fővállalkozó bevonásával valósul meg,
 • a beruházás a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik,
 • a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos,
 • a kivitelezés műemlékvédelem alatt álló épületet érint,
 • közreműködik az építtetői fedezetkezelő.

Családi háza, nyaralója felépítésénél a műszaki ellenőr az Ön embere!

A műszaki ellenőr feladatai:

 • Segítségére lesz az ideális kivitelező kiválasztásában
 • Alaposan felülvizsgálja a műszaki tartalmat annak érdekében, hogy a későbbiek folyamán a már engedéllyel rendelkező tervek, a szerződés és az építkezésre vonatkozó műszaki előírások alapján folyjon a kivitelezés
 • Az építkezés alatt odafigyel arra, hogy szakszerűen végezzék a munkafolyamatokat, betartsák a technológiai eljárásokra vonatkozó szabályokat
 • Vizsgálja a már befejezett munka minőségét, mennyiségét, valamint azt, hogy megfelelő ütemben halad-e a kivitelezés
 • Figyelemmel kíséri a kivitelező felmérési naplójában szereplő számítások és adatok pontosságát, majd a teljesítéseket ezek alapján hagyja jóvá
 • Felügyeli az építés minőségét, a garanciák teljesülését
 • Figyel a megbízó pénzére, a már befejezett munkák kifizetésére
 • Amennyiben szükség van rá, leállít, esetleg elrendel bizonyos munkafolyamatokat
 • Egyeztetések és elszámolások alkalmával ellátja az Ön képviseletét
 • Betartatja a határidőket
 • Önt képviselve bejegyzéseket tesz az építési naplóba

Cégünk ügyvezetője a MMK 07-51683 jogosultsági számú okleveles építészmérnök, műszaki ellenőr.

Engedje meg, hogy többéves építőipari szakmai tapasztalattal a hátunk mögött Önnek is segítsünk, és műszaki ellenőrként az Ön érdekeit képviselve, akár milliókat takarítsunk meg Önnek!

Akciónk keretein belül most egy alkalmas, fél órás
ingyenes műszaki ellenőri konzultációt
biztosítunk Önnek!

Hívjon most!

Elérhetőségek